PRADŽIŲ PRADŽIA… ISTORINIS ATRADIMAS, PAKEITĘS ATEITĮ

Istorija

Apsaugota patentu

Saccharomyces boulardii CNCM I-745® yra saugi kompanijos Biocodex patentuota padermė, gaminama taikant geros gamybos praktikos standartus (Good manufacturing practice (GMP)). Prancūzų kompanija Biocodex rinkoje yra jau 56 metus.
Viso Biocodex kompanija turi 7 gamybos sertifikatus, patvirtinančius, kad kompanijos gaminami produktai atitinka visus jiems keliamus reikalavimus. Vienas svarbiausių – GMP, garantuojantis gerą gamybos praktiką.

Geros gamybos praktikos sertifikatas

Turėdamas geros gamybos praktikos sertifikatą (Good manufacturing practice (GMP)), gamintojas privalo garantuoti pagaminto vaisto saugumą ne tik gamyboje, bet ir vaisto platinimo metu bei jį vartojant. Leidimo gaminti vaistus turėtojas privalo gaminti juos taip, kad vaistai atitiktų paskirtį bei leidime prekiauti nurodytus reikalavimus ir nekeltų pacientams jokio pavojaus dėl nepakankamo jų saugumo, kokybės ar efektyvumo.